34. ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR.

ögg

24.05.2015  Tarihin de yapılan 34. Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınav Sonuçları Açıklanmıştır…

Sınav Sonucunuz için TIKLAYINIZ

 

Sınavı kazanan adaylarımız Özel Güvenlik Kimlik Kartını çıkarmak için gerekli evrak listesini 15 Haziran 2015 Pazartesinden itibaren kurstan alabilirler..

Sınavda başarılı adaylarımızın sertifikaları 19 Haziran 2015 Cuma gününde itibaren dağıtılacaktır…

58. Özel Güvenlik Sonuçları

ögg

24 mayıs 2015 Özel Güvenlik Sınav Sonuçları AÇIKLANMIŞTIR

 

Sınav Sonuçunuz için TIKLAYINIZ

 

 

Sınavı kazanan adaylarımız Özel Güvenlik Kimlik Kartını çıkarmak için gerekli evrak listesini 08 Haziran 2015 Pazartesinden itibaren kurstan alabilirler…

Sınavda başarılı adaylarımızın sertifikaları 12 Haziran 2015 Cuma gününde itibaren dağıtılacaktır…

Sınavda Başarısız olan adaylarımız tekrar sınava girmeleri için 10 Temmuz 2015 tarihine kadar sınav harcı yatırmaları gerekmektedir
ayrıntılı bilgi için lütfen kursla iletişime geçiniz…

kervan güvenlik

kervan güvenlik

Türk Polis Teşkilatının 170.Yılı

polis yıldızı
Toplumsal huzurumuzun sağlanması için büyük bir özveri ile çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 170. yılını kutlar teşkilatımızın değerli mensuplarına sağlık ve esenlikler dileriz.

İsmail Hakkı YANAR
Kervan Özel Güvenlik Eğitim Merkezi

2014 Yeni ogg Ozel Guvenlik Gorevlisi Yasasi

özel güvenlik

Özel güvenlik görevlilerinin stat ve üniversitelerden çıkartılmasına yönelik yasa tasarını eleştiren Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Üyesi ve Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, söz konusu tasarının mağduriyete yol açacağını iddia etti.

Ülkede bir milyondan fazla özel güvenlik belgesine sahip kişinin bulunduğunu belirten Altay, aktif özel güvenlik görevlisi sayısının ise 270 bin olduğunu ifade etti. Üniversite ve statlarda görevli 25 bin özel güvenlik görevlisinin yeni tasarının yasalaşması halinde işsiz kalacağına işaret eden Nihat Altay, “Yeni yasanın çıkması halinde stat ve üniversitelerde görevli 25 bin özel güvenlikçinin sözleşmesi fesh edilip, işsiz kalacak. Ülkemizde bir milyondan fazla özel güvenlik belgesine sahip kişi ve toplamda 270 bin özel güvenlik personeli bu sektörden ekmek yemekte. Özel güvenlik görevlileri çeşitli sosyo- ekonomik olumsuz şartlarda dahi görevlerini ellerinden geldiği kadar yapmaya çalışmaktadır. Şayet özel güvenlik görevlilerine gerekli ve yeterli eğitim verilirse, maaş, özlük hakkı, ekonomik ve sosyal haklar bakımından iyileştirme yapılırsa, hepsinden önemlisi meslek bilinci tam olarak yerleştirilirse bu görevin daha etkin ve etkili yapılacağı kanaatindeyiz.” dedi.

Yasada yapılacak düzenleme ile özel güvenlikçilerin profesyonel hizmet sunabileceğini ve bunun da mağduriyetleri ortadan kaldıracağını beliren Altay, “Koruma memuru alımı tekrar gözden geçirilerek önce özel güvenlik görevlilerinin profesyonelleştirilmesi sağlanabilir ve çalışan görevlilerin işsiz kalması engellenebilir. Eğer böyle bir çalışma içerisine girilmeyecekse, üniversite ve statlarda koruma memurlarının işe alımında, hali hazırda çalışan güvenlik görevlilerine öncelik verilmelidir. Zaten 900 lira ücretle geçinen özel güvenlik görevlileri işten çıkarılırsa perişan olacağı unutulmamalıdır.” diye konuştu.

5188 Sayılı Özel Güvenlik yasasında değişiklik teklifi!! 4

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER;19 Kasım 2013 günü TBMM’ne vermiş olduğu Kanun Teklifi ile Özel Güvenlik Hizmetlerinin yerine getirilmesinde,personel istihdamında her beş yılda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasının iptal edilerek, kurucu ve yöneticiler hakkında güvenlik soruşturması, Özel Güvenlik personeli içinse sadece arşiv araştırması yapılması yönünde değişiklik talebinde bulunmuştur.

Vekil DİNÇER’in vermiş olduğu Kanun Teklifine göre; 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11′nci maddesinin 1′nci fıkrasında yapılacak değişiklikle;

“Özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda;kurucu ve/veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması, özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler hakkında ise sadece arşiv araştırması yapılır.Soruşturma ve araştırma sonucu olumlu olanlara,bu kanunun 14′ncu maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, Valilikçe çalışma izni verilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her beş yılda bir yenilenir” şeklindeki Kanun Teklifi TBMM’ne verilmiştir.

2014 Yeni ÖGG Özel Güvenlik Görevlisi Yasası ; 

Haber Merkezi ANKARA – – Güvenlik şirketleri ile özel güvenlik görevlilerinin çalışma usulleri yeniden belirleniyor. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun tasarısı taslağına göre büyükşehir statüsündeki illerde, silahlı olarak çalışacak özel güvenlik görevlilerine verilecek net ücret, net asgari ücretin yüzde 70 fazlasından, silahsız olarak çalışacak olanlara verilecek net ücret, net asgari ücretin yüzde 40 fazlasından az olamayacak. Diğer illerde silahlıya net ücret asgari ücretin yüzde 30 fazlasından az olamayacak. Özel güvenlik görevlilerinin ücretlerinden, üniforma, teçhizat, fişek bedeli gibi her ne ad altında olursa olsun herhangi bir kesinti yapılamayacak. Şirket yöneticilerine psikiyatri muayenesi dahil sağlık raporu alma şartı getirildi.Muvazzaf subaylar dahil yönetici olarak çalışacak tüm kişilere dört yıllık yüksekokul mezunu olma şartı getirildi. Şirketlerin sunacağı bu hizmetler için yazılı sözleşme yapılıp valiliğe bildirilecek. Eğitim ve öğretim kurumlarına karşı düzenlenen terör saldırıları ve sağlık çalışanlarına karşı şiddet olayları ile bu yerlerin şehir merkezinden uzakta konuşlandığı göz önüne alınarak bu yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi görevlendirilmesine imkan sağlandı. Talih oyunları oynanan yerler ve alkollü içki tüketiminin yapıldığı müstakil eğlence yerlerine özel güvenlik izni verilecek. Kanuna aykırı hareket eden şirketlere her bir özel güvenlik görevlisi için 5 bin lira idari para cezası verilecek.İhlalin tekrarı halinde faaliyet izin belgesi iptal edilecek. Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda kamu sağlığına karşı işlenen suçlardan hüküm giyenler için özel güvenlik görevlisi olma yolu açıldı. Silahlı ve silahsız görev yapacak özel güvenlik görevlileri sadece arşiv araştırması değil daha kapsamlı olan güvenlik soruşturmasından geçirilecek.

ÜST ARAYACAK

Özel güvenliğin görev yaptığı havalimanı ve spor müsabakalarında metal dedektörle tespit edilemeyen tahta veya plastik cisimler ile sıvıların tespit edilebilmesi amacıyla genel kollukla birlikte görev yapılması halinde kolluğun gözetim ve denetiminde olmak kaydıyla yetkili merciin emrine istinaden özel güvenlik görevlileri kişilerin üst ve eşyasında elle arama yapabilecek.

BELGE SORACAK

Başta spor müsabakaları, konserler olmak üzere birçok etkinlikte içeriye giriş şartı olarak belge ibrazı gerektiğinden özel güvenlik görevlilerine gerekmesi halinde giriş belgesi sorma yetkisi tanındı. Özel güvenlik görevlileri, özellikle geniş bir alan üzerine kurulu bulunan otogar ve alış veriş merkezleri gibi yaya ve araç giriş-çıkışının yoğun olduğu yerlerde trafik akışını da yönlendirebilecek. Ayrıca kişiler silahlı personel dışında silahsız özel güvenlik görevlisiyle korunma talebinde bulunabilecek

Ozel Guvenlik Test

özel güvenlik sınav test

Silahlı – Silahsız Özel Güvenlik Test Çöz

[mtouchquiz 1] 

Güvenlik İş ilanı

 

iş kur ren çok özel güvenlik görevlisi alıyor

iş kur ren çok özel güvenlik görevlisi alıyor

Securiverdi Güvenlik tarafından;

Sincan semtinde mağaza güvenliğinde çalışmak üzere erkek özel güvenlik görevlisine ihtiyaç vardır.

İletişim ve detay için: 533 953 85 74 Serdar Bey

Hizmet içi Eğitim Atışları

egitim_atis_kagidi

 

 

egitim_atis_kagidi

egitim_atis_kagidi

 

 

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.1.EGM.0.52.45259/(63191) 99094                                                                              28/05/2010

Konu : Hizmet içi Eğitim Atışı Hakkında

İlgi : a) 26.09.2006 tarihli Bakanlık Makamı Oluru.

b) 18.05.2007 tarihli Bakanlık Makamı Oluru.

c) 14.03.2007 tarih ve B.05.1.EGM.0.11.08.03/1793- 51720 sayılı emir yazımız.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Eğitim Programı” başlıklı

33’üncü maddesi 8’inci fıkrası; “Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerine, istihdam edildikleri

kurum/kuruluş veya şirket tarafından her yıl en az 25 fişek üzerinden hizmet içi eğitim atışı yaptırılır.” hükmüne

amirdir. Bu hüküm doğrultusunda, silah kadrosu almış olan yerlerde fiilen silahlı görev yapan özel güvenlik

görevlilerinin her yıl 25 fişek üzerinden, istihdam edenler tarafından hizmet içi eğitim atışı yaptırılmaları

zorunludur.

Silahlı özel güvenlik izni olan yerlerde fiilen silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yıllık hizmet içi eğitim

atışları bağlı bulunduğu Valilik sınırları içerisinde Bakanlıkça işletme izni verilmiş özel atış poligonlarında özel

güvenlik eğitim kurumları tarafından yaptırılabileceği gibi, sorumluluk bölge esasına göre kurum/kuruluş

ve şirketin bulunduğu Valilik sınırları içerisinde Jandarmaya ait poligonlarda veya İl Emniyet Müdürlüklerinin

açık/kapalı poligonları, Polis Meslek Yüksekokulu veya Polis Meslek Eğitim Merkezine bağlı poligonlarda

yapılacak olup, poligon olmaması yada yetersiz kalması durumunda Valilikten onay ve gerekli tedbirler

alınmak suretiyle açık poligon olarak değerlendirilecek hazine arazisinde de yapılabilecektir.

A- ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMLARI ÜZERİNDEN YAPTIRILACAK ATIŞLAR

Kurum/kuruluş veya hizmet veren şirket bünyesinde fiilen silahlı olarak çalışan özel güvenlik görevlilerine,

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun yerinde eğitim verilmesi ile ilgili 14’üncü maddesi 2’nci

fıkrası “Yeterli bina, araç, gereç ve personel bulunması şartıyla özel güvenlik eğitimi, valiliğin izniyle güvenlik

hizmetinin sağlandığı yerde verilebilir” hükmü çerçevesinde fiilen silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerinin

hizmet içi eğitim atışları Bakanlığımızdan faaliyet izni alan herhangi bir Özel Güvenlik Eğitim Kurumu üzerinden

de eğitim ve atış için gerekli şartların (Poligon) sağlanması durumunda yapılabilecektir. Hizmet içi eğitim

atışlarının Özel Güvenlik Eğitim Kurumları üzerinden özel poligonlarda yapılması durumunda atış yaptıracak

olan ekipte atış eğitimcisi sertifikası sahibi bir eğiticinin başkanlığında yeter sayıda gözetmen ve sağlık ekibi

hazır bulundurulacaktır. Atış sonrası özel güvenlik görevlilerinin 25 mermiyi kullandıklarına dair sarf tutanakları

ve atış takip defteri atış sorumlusu, poligon sorumlusu ve sağlık görevlisi tarafından düzenlenecek ve muhafaza

edilecektir. Özel poligonda yaptırılacak atışlar en az 15 gün öncesinden ilgili Emniyet Müdürlüğünün Özel

Güvenlik Şube Müdürlüğü/Büro Amirliğine bildirilecektir. Ayrıca, özel güvenlik eğitim kurumlarında uzman

eğitici olarak ders veren ve hizmet içi eğitim atışı yaptırılmasında görev alacak olan ek ders görevlileri özel

güvenlikle ilgili tüm eğitimlerin toplamında yönetmeliğin 33’üncü maddesinin altıncı bendindeki “Fiilen memur

statüsünde çalışan uzman eğiticiler bir haftada toplam yirmi saatten fazla ders veremez ve mesai saatleri

içerisinde ders vermek üzere bir haftada sekiz saatten fazla izin alamazlar.” belirtilen saat sınırlamasına

uyacaklardır.

B- GENEL KOLLUK TARAFINDAN YAPTIRILACAK ATIŞLAR

Bakanlık Makamının 26.09.2006 ve 18.05.2007 tarihli Olurları ve 14.03.2007 tarih ve 51720 sayılı emir

yazımız doğrultusunda, ülke genelinde bir bütünlük dâhilinde uygulamada yeknesaklığın sağlanabilmesi ve

görev dağılımından kaynaklı olarak karşılaşılan birtakım sorunların giderilebilmesi için özel güvenlik sınavları

başta olmak üzere, Bakanlığımız adına özel güvenlik hizmetleri ile ilgili olarak yürütülen sınav, temel/yenileme

ve hizmet içi eğitim atışları gibi hizmetler, “Tüm özel güvenlik faaliyetlerinde Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı

hizmet binaları ve atış poligonlarının bu faaliyetlerin ifa edildiği süre ile sınırlı olmak üzere Polis Akademisi

Başkanlığı emrine tahsisi ve bu hizmetlerin ücreti mukabilinde Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye

İşletmesi üzerinden yerine getirilmesi…” hükmü çerçevesinde Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden ücreti

mukabilinde yürütülmektedir. Genel Kolluk tarafından yaptırılacak olan hizmetiçi eğitim atışları aşağıdaki usul

ve esaslar doğrultusunda yapılacaktır.

1-GENEL ESASLAR

Hizmet içi eğitim atışları, sorumluluk bölge esasına göre Polis ya da Jandarma nezaretinde yaptırılacak olup,

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı poligonlarda Emniyet Hizmetleri sınıfı personelinin dönem atışları göz

önünde bulundurularak ve ilgili birimlerle koordineli olarak planlanacaktır. Jandarma Komutanlıklarının müsait

olmaması durumunda Jandarma bölgesinden gelen talepler Emniyet Müdürlüklerince olumlu olarak

değerlendirilecektir.

Atışlarda Emniyet Genel Müdürlüğü Atış Yönergesi esas alınacak olup, bahse konu yönergede yapılacak olan

her türlü değişikliğe uyulacaktır. Atış yapacak özel güvenlik görevlisi sayısı göz önüne alınarak oluşturulacak

atış komisyonu; bir atış amiri başkanlığında atış gözetmeni, poligon görevlisi, sağlık ekibi ve idari personelden

oluşacak ve yine bahse konu yönergenin ilgili hükmündeki sağlık tedbirleri alınacaktır.

Valiliklerimiz, silahlı özel güvenlik görevlilerinin yapacağı silah atışları için takvim yılını esas alarak, 1 Ocak –

30 Kasım tarihleri arasında dönemler halinde, hava şartları ve poligonların açık/kapalı oluşlarını göz önünde

bulundurarak atışlar toplu yapılmak üzere planlama yapacaktır. Atış yapacak olan özel güvenlik görevlilerinin hizmet içi eğitim atış tarihleri önceden planlanarak duyurulacaktır. Yılsonu ücret ödenmesinde sorun

yaşanmaması için Aralık ayında atış planlanmayacaktır.

Atış yapmak üzere toplanan personel Ek-1’de bulunan, başarılı bir atış için atışta uyulacak kurallar,

kullanılacak tabanca veya uzun namlulu silahın özellikleri, sökülüp takılması gibi hususlarda bilgilendirilecek

olup, emniyet kuralları doğrultusunda tehlikeli olabilecek unsurlardan arındırılmış olan özel güvenlik personelin

atış alanına girmesine müsaade edilecektir.

Silahlı özel güvenlik izni olan yerlerde yapılacak denetlemelerde silahlı olarak görev yapan özel güvenlik

görevlilerinin hizmet içi eğitim atışlarını yaptıklarını belgelemeleri bakımından Ek-2’deki taslağa uygun olarak

hazırlayacakları “Özel Güvenlik Görevlisi Hizmet İçi Eğitim Atış Takip Defteri”ni atış yapmaya geldiklerinde

yanlarında hazır bulunduracak ve atıştan sonra dolduracaklardır. Atış sonrası özel güvenlik görevlilerinin 25

mermiyi kullandıklarına dair sarf tutanakları ve atış takip defteri atış sorumlusu, poligon sorumlusu ve sağlık

görevlisi tarafından düzenlenecek ve muhafaza edilecektir.Bahse konu defter silahlı görev yapılan yerde

muhafaza edilecektir.

Özel güvenlik eğitimlerinde (temel, yenileme, hizmet içi) kullanılacak silah ve fişeklerin atış eğitimi yapılacak

yere nakli, silah yol nakil belgesi almak kaydıyla silah taşıma yetkisine sahip personel tarafından

yapılabilecektir. Atış yapacak olan personeli istihdam eden kurum/kuruluş demirbaşına kayıtlı özel güvenlik

birimine ait silahlar da kullanılabilecektir.

Atışta görev alacak personele en fazla günlük 6 saat, haftalık 15 saat, aylık 60 saat ve yıllık 300 saat

üzerinden ek ders ödemesi yapılabileceğinden planlamada bu husus dikkate alınacaktır.

2-KISA NAMLULU SİLAHLA YAPILACAK ATIŞLAR

Yapılacak planlamalar kısa namlulu silah atışları için günlük 60 kişi atış yapacak şekilde olacaktır. Atışlar 15

metre mesafeden ve Ek-3’deki hedefe yapılacaktır. Atışların 25 fişekten daha fazla adetle yapılmasının talep

edilmesi durumunda sarf edilecek her 25 fişek için ayrı ücretlendirme yapılacaktır. Atış yapacak 60 özel

güvenlik görevlisinden sonraki her 20 kişi için atışlarda görev alacak gözetmen personel sayısı 1 kişi

artırılabilecektir. 60’dan fazla kişinin atış yapması durumunda atış yapacak olan özel güvenlik görevlisi sayısına

göre görevlendirilecek personel sayısı ve ücretlendirme tablo şeklinde Ek-4 de gösterilmiştir.

3-UZUN NAMLULU SİLAHLA YAPILACAK ATIŞLAR

Uzun namlulu silahla görev yapan özel güvenlik görevlilerine sadece uzun namlulu silah atışı yaptırılacak, uzun

namlulu silah atışları Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü/Büro Amirlikleri koordinesinde Özel Harekât ve / veya

ilgili Şube Müdürlüklerince yaptırılacaktır. Uzun namlulu silah atışları 50 metreden ve Ek-3’deki hedefe

yapılacaktır. Atış yapanlar için planlama 25 kişi üzerinden yapılacak olup bu atışlarda 1 atış amiri, 2 atış

gözetmeni, 1 poligon görevlisi ve 2 sağlık memuru olmak üzere azami 6 personel görevlendirilecektir. Ancak

atış yapacak olan özel güvenlik görevlisinin 25 kişiden fazla olması durumunda her 10 kişi için atış gözetmen

sayısı bir kişi artırılacaktır. (Örn. 35-45 özel güvenlik görevlisi için 3’ü atış gözetmeni olmak üzere görev

alacak personel sayısı 7 kişi olarak planlanacaktır.)

4-GÖREVLENDİRME VE DENETİM

Özel güvenlik görevlisi hizmet içi eğitim atışlarının planlaması ve koordinasyonu Özel Güvenlik Şube

Müdürlüğü/Büro Amirliklerince yapılacak olup, atış poligonlarındaki idari işlemler yine Özel Güvenlik Şube

Müdürlüğü/Büro Amirliği personelince yerine getirilecektir.

Özel güvenlik personeline hizmet içi eğitim atışının yaptırılıp yaptırılmadığının denetlenmesi esnasında öncelikle

personelin mevcut kurum/kuruluş veya şirkette son bir yıl içinde iki aydan fazla fiilen çalışıp çalışmadığına bakılacaktır. Hizmet içi eğitim atışının yaptırılmadığı tespit edilen personel ile ilgili olarak ilgili kurum/kuruluş

veya şirkete atış planlamasına dahil olması için makul bir süre (1 hafta-30 gün arası) verilecek, sürenin

bitiminde atış planlamasına dahil olmayan personelin tespit edilmesi durumunda ilgili kurum/kuruluş veya

şirkete, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 20’nci maddesinin (d) fıkrası “22’nci madde

gereğince tespit edilip giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin

yöneticilerine iki milyar lira idarî para cezası verilir.” hükmü uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlarda uygulamada gerekli hassasiyetin gösterilerek herhangi bir aksaklığa sebebiyet

verilmemesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa B.DEMİRER

Vali

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

 

EKLER :

Ek-1 Başarılı Bir Atış İçin Uyulacak Kurallar Yazısı

Ek-2 Hizmet içi Eğitim Atış Takip Defter Örneği

Ek-3 Hizmet içi Eğitim Atışı Hedef Kağıdı Örneği

Ek-4 Ücretlendirme Tablosu

D A Ğ I T I M :

Gereği : Bilgi :

81 İl Valiliğine Jandarma Genel Komutanlığına

Polis Akademisi Başkanlığına

Emir ve ekleri http://ozelguvenlik.pol.tr/Mevzuat/MevzuatemirYazi.aspx adresinde (99094 nolu emir) görülebilir.

Hizmet içi Eğitim Atışlarının İcrası

özel güvenlik atışları 2015

 

özel güvenlik atışları 2015

özel güvenlik atışları 2015

 

Hizmetiçi Eğitim Atışlarının İcrası

Mevzuata uygun şekilde silah kadrosu almış ve fiilen silahlı özel güvenlik görevlisi istihdam

eden kurum/kuruluş veya şirketler tarafından bu personele her yıl yaptırılması zorunlu olan hizmet içi

eğitim atışlarının icrasına ilişkin emirle ;

1. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 33.madde

8.fıkrası gereğince “Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerine, istihdam edildikleri kurum/kuruluş

veya şirket tarafından her yıl en az 25 fişek üzerinden hizmet içi eğitim atışı yaptırılır” hükmü gereği,

silah kadrosu almış olan yerlerde fiilen silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerinin her yıl 25 fişek

üzerinden, istihdam edenler tarafından hizmet içi eğitim atışı yaptırılmasının zorunlu olduğu,

2. Uzun namlulu silahla yaptırılacak atışların, sadece Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü/Büro Amirlikleri

koordinesinde özel harekât ve/veya ilgili şube müdürlüklerince yaptırılabileceği,

3. Kısa namlulu silahla yapılacak atışların ; faaliyet izni olan herhangi bir özel güvenlik eğitim

kurumu üzerinden (15 gün önceden Öz.Güv.Ş.Md.lüğüne bildirilmek kaydıyla) veya 01 Ocak-30 Kasım

tarihleri arasında dönemler halinde Emniyet poligonunda yaptırılabileceği,

4. Hizmet içi eğitim atışlarının yaptırıldığının belgelenmesi açısından emir ekinde taslağı verilen “Özel

Güvenlik Görevlisi Hizmet İçi Eğitim Atış Takip Defteri”nin atış yerinde bulundurulması ve emirde

belirtilen sorumlular tarafından imzalanarak, defterin silahlı görev yapılan yerde muhafaza edileceği,

5. Silahlı özel güvenlik personeline hizmet içi eğitim atışının yaptırılıp yaptırılmadığının denetlenmesi

esnasında öncelikle personelin mevcut kurum/kuruluş veya şirkette son bir yıl içinde iki aydan fazla fiilen

çalışıp çalışmadığına bakılacağı, hizmet içi eğitim atışı yaptırılmadığı tespit edilen personel için ilgili

kurum/kuruluş veya şirkete atış planlamasına dahil olması için makul bir süre (1 hafta-30 gün arası) verileceği,

sürenin bitiminde atış planlamasına dahil olmayan personel tespiti halinde ilgili kurum/kuruluş veya şirkete,

5188 Sayılı Kanunun 20/d. “22.madde gereğince tespit edilip giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen

kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine iki milyar lira idari para cezası verilir” hükmünün

uygulanacağı,6. Kısa namlulu silahla atışların en az 25 mermi ile 15 metre mesafeden yapılacağı, atış esnasında uzman

eğitici, gözetmen, sağlık görevlisi(doktor, hemşire veya ilk yardım sertifikası bulunan sağlık personeli)

bulundurulması, kullanılacak silah ve fişeklerin atış eğitimi yapılacak yere nakli, silah yol nakil belgesi almak

kaydıyla, silah taşıma yetkisine sahip personel tarafından yapılabileceği ve atış yapacak personeli istihdam

eden kurum/kuruluş demirbaşına kayıtlı özel güvenlik birimine ait silahların da kullanılabileceği,

Ana hatları yukarıda özetlenen emre göre ; silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerinin

hizmet içi eğitim atışlarına, doğrudan emniyet veya özel güvenlik eğitim kurumları üzerinden

olmak üzere iki şekilde müsaade edilmiştir. Doğrudan emniyet poligonu tercih edildiği takdirde;

mermi temini ve tabanca nakli yazışmaları, sarf tutanakları, atış yaptırıldığına ilişkin

denetlemelerde aranacak defter vb. sorumluluklar “atış yapması gereken personeli istihdam eden”

kuruma aittir.

Emir kapsamında atış yapması zorunlu personeli olan kurumlara, Eğitim Merkezimiz

tarafından atış yaptırılması halinde sadece, atış yapacak personeli zamanında poligonda

bulundurmaları yeterli olup yazışmalar vb. işlemler tarafımızdan yürütülecektir.

Biber Gazı Nasıl Kullanılır?

biber-gazi-kullanimi-bulut-bombasi

Biber Gazı Kullanım Eğitimi

5188 Sayılı Yasanın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 24.maddesinde belirtilen “… Komisyon,

orantılılık ilkesine uygun olarak canlılar üzerinde kalıcı etkisi olmayan kimyasalların kullanılmasına izin

verebilir…” hükmü gereğince, 5188 Sayılı Yasaya göre özel güvenlik izni bulunan kuruluşların talebi üzerine

Özel Güvenlik Komisyonu tarafından uygun görülen kuruluşlara, canlılar üzerinde kalıcı etkisi olmayan ve insan

sağlığına zararsız “biber gazı (OC gaz spreyi)” kullanılmasına izin verildiği,

Bu kapsamda; göz yaşartıcı maddelerin amaç dışı ve gerekli tedbirler alınmadan kullanılmaması

gerektiği, yetkili kılınmış ve eğitim görmüş personel tarafından kullanılması gerektiği, buna uyulmadığı takdirde

göz yaşartıcı maddelerin tehlikeli olabileceği veya ölümle neticelenebileceği, ayrıca yaşanabilecek adli

vakalarda kurum ve kuruluşların sorumlu olacağının değerlendirildiği,

Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla, komisyon tarafından izin verilen

kuruluşlarda biber gazı kullanacak olan özel güvenlik personelinin, özel güvenlik eğitim kurumları

aracılığıyla “Göz Yaşartıcı Gazlar ile Gaz Maskelerinin Kullanımı Uzmanlık Kursu” görmüş kişiler

tarafından (3) saat teorik, (3) saat uygulamalı olmak üzere toplam (6) saatlik Göz Yaşartıcı Gaz Spreyi

Kullanımı Eğitimine tabi tutulması hususunun Komisyonca uygun görüldüğü,

Biber gazı izni verilen kurum/kuruluşlarda görev yapan ve bundan böyle görev yapacak olan özel

güvenlik görevlilerinin yukarıda belirtilen eğitime tâbi tutularak eğitim gördüklerine dair (eğitim kurumu

yöneticisi ve eğitici imzalı) katılım belgelerinin Valiliğine gönderilmesi ve evrakın tebliğ tarihinden itibaren (6)

ay içerisinde eğitimlerin verdirilmesi gerektiği, (6) ay bitiminde güvenlik personelini belirtilen eğitime

göndermeyen kurum/kuruluş/şirketler hakkında 5188 Sayılı Yasaya göre ceza işleminin uygulanacağı,

Buna göre; İl Özel Güvenlik Komisyonunca “biber gazı kullanımına” izin verilen kurum/kuruluş/işyerlerinde

halen çalışan ve çalışacak olanların alması zorunlu “Göz Yaşartıcı Gazlar ile Gaz Maskelerinin Kullanımı

Uzmanlık Kursu”na katılması gereken personel sayısına göre eğitimin “yerinde  veya merkezimizde”

verilecek şekilde planlanabilmesi için Eğitim Kurumumuzla irtibata geçilmesi yeterlidir.

Özel güvenlik kimlik kartı olup halen biber gazı eğitimi gerektirmeyen görevlerde çalışan

özel güvenliklerin de bireysel olarak bu eğitimi almaları mümkündür. Eğitim sonunda alacakları

belge, ileride bu tür görevlere başvurmaları halinde, kendileri açısından avantaj sağlayacaktır.

Eğitim almayı düşünen özel güvenliklerin planlama açısından kurumumuzla irtibata geçmeleri yeterlidir.